Efterlysningen af ‘den danske drøm’ blev hørt af mange, da
den daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen i sin nytårstale på tv ved indgangen til 2010 sagde: “Vi har vores egen
danske drøm,” og derefter oplistede en række bud på, hvad han mener, den danske drøm består
af.

Hvad færre er klar over er, at hele den for landet så væsentlige debat, som statsministeren dér satte igang om ‘den danske drøm’, startede med et læserbrev, som et forældrepar med indvandrerbaggrund skrev i 2008. “Amerikanerne har The American Dream. Kan vi ikke have vores egen
danske drøm? Med så mange forskellige baggrunde er vi nødt til at have
et mål, som kan forene os alle,” skrev de.

Godt halvanden måned før sin nytårstale – ved Venstres landsmøde i
Odense den 21. november 2009 – havde Lars Løkke Rasmussen efterlyst en
formulering af ‘Den Danske Drøm’. Ligesom amerikanernes idé om ‘den amerikanske
drøm’ – det med at enhver er sin egen lykkes smed – havde han fået den tanke, at ‘den danske
drøm’ måtte slumre derude et sted i det danske land.

Lars Løkke Rasmussen fortalte, at efter at han havde googlet ‘den danske drøm’ på nettet, var han nået frem til, at den danske drøm blandt andet handler om
rigdom, frihed og rimelighed.

“Alle skal have en reel chance for at søge lykken. Det betyder
ikke, at alle skal have præcis det samme. Det betyder, at vi skal give plads
til forskellighed. Vi skal have alle talenter i spil. Vi skal give alle
muligheder for at udfolde sig,” sagde Lars Løkke Rasmussen blandt andet på
landsmødet i november 2009.

Derpå oplistede han en række konkrete mål, han mente danskerne skulle stille sig selv:

• Danmark skal høre til verdens ti rigeste lande målt på BNP
per indbygger i 2020.

• Danmark skal være blandt de tre lande i verden med flest
vækstiværksættere.

• Arbejdsudbuddet skal være blandt de ti højeste i verden.

• Danske skolebørn skal være i top-5 i verden, når det
gælder læse- og skrivefærdigheder, matematik, naturfag og engelsk.

• Mindst ét dansk universitet skal være i top-10 i Europa.

• Danskerne skal være sundere – middellevetiden skal hæves
til at ligge blandt de ti højeste i verden.

• Danmark skal være blandt verdens tre mest energieffektive
lande.

• Vi skal være i toppen i EU, når det gælder om at få
indvandrere i job.

• Og kongeriget skal være et af de tryggeste steder i
verden, når det drejer sig om at blive udsat for kriminalitet.

Nytårstalen | den 1. januar 2010

I sin nytårstale til det danske folk den 1. januar 2010
sagde daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen:

“Der er ingen smarte alternativer til hårdt og målrettet
arbejde, der kan realisere det, jeg i det forgangne år prøvede at beskrive med
udtrykket “den danske drøm”.

Jeg møder amerikanere, der tror vi er socialister, fordi
skatten er høj, og franskmænd, der opfatter os som ultraliberalister, fordi vi
har så fleksibelt et arbejdsmarked. Men vi vil ikke sættes i bås. Vi har vores
egen danske drøm.

Om et frit, et lige og et retfærdigt Danmark.

Om et respektfuldt og tolerant Danmark, hvor der er plads
til hver enkelt. På hver enkeltes egne præmisser.

Om et trygt Danmark, hvor vi ikke tillader bander at indtage
hele kvarterer og byområder og undslippe sig politiets og myndighedernes
kontrol.

Om et Danmark, hvor vi forener det moderne menneskes lyst
til at stå på egne ben – til at turde, til at forfølge sine drømme – med et
trygt fællesskab, der holder hånden under os, når vi behøver det.

Og vi kan alle få brug for hjælp. Vi kan blive syge. Vi kan
miste vores arbejde. Vi kan være født i en familie, der ikke evner at give os
en god start på livet.

Så har vi brug for en varm hånd og et stærkt fællesskab, der
giver os et kærligt skub videre i livet.

Den danske drøm forener os. Og det er en udfordring for os
alle fortsat at realisere den. For det er – desværre – ikke en naturlov, at vi,
kun godt fem millioner mennesker på denne lille plet på kloden, er blandt de
rigeste og lykkeligste i hele verden.

Mine børns legetøj var ‘Made in China’. Det, synes vi, var
helt naturligt i 1990erne. Men i dag, hvor vi tager hul på 10erne, og ungerne
for længst er vokset fra legetøjet, kan vi købe mobiltelefoner, der ikke alene
er ‘Made in China’, men også opfundet, udviklet og designet af højtuddannede
kinesiske teknikere.

Verden står ikke stille omkring os. Danmark og med os Europa
– ja, hele den vestlige verden, der satte verdensordenen og definerede de
bærende værdier i det sidste århundrede – får nu alvorlig konkurrence af nye
vækstøkonomier i Indien, Brasilien, Korea, Singapore og Kina. Det skal vi ikke
lade os skræmme af, men det må vi omvendt heller ikke tage for let på. Vores
enestående velstand er ikke naturgiven.”

En videooptagelse af Lars Løkke Rasmussens nytårstale kan
ses på Statsministeriets hjemmeside (www.stm.dk/_p_13031.html#).

Læserbrevet |
den 6. marts 2008

Ét af de indlæg om ‘den danske drøm’, som Lars Løkke havde googlet sig frem til, var et blogindlæg skrevet af Patrick Bay Damsted, som havde netop denne titel, ‘Den danske drøm’.

Statsministeren nævnte faktisk denne blog i sin tale på Venstres landsstævne. Hvad han ikke nævnte, men ikke har kunnet overse, fordi den dukker op på samme side i en googlesøgning på udtrykket ‘den danske drøm’, var et læserbrev i Nyhedsavisen skrevet af Besim og Susan Aydogmus, forældre til fængslet brandstifter med tyrkisk baggrund.

Den 6. marts 2008 skrev de en opfordring, som var direkte stilet til de danske politikere, Lars Løkke inklusive, som havde titlen: ‘Åbent brev til danskerne: Giv os en drøm’.

Læserbrevet lød sådan her:

“Amerikanerne har The American Dream. Kan vi ikke have vores
egen danske drøm? Med så mange forskellige baggrunde er vi nødt til at have et
mål, som kan forene os alle.

Mit barn, der er født og opvokset her i Danmark, er gået
igennem det danske system, altså vuggestue, børnehave, folkeskolen og nu gymnasiet.
Med meget stor sandsynlighed vil han tilbringe resten af sit liv i Danmark. Det
er derfor, drømmen skal hedde Den danske drøm. Denne drøm skal få ham til at
elske Dannebrog, Kongehuset, Grundloven og Det dejlige Danmark.

Jeg har en drøm, hvori vores sønner skal slås skulder ved
skulder for Danmark – og hvis denne dag skulle komme engang, ville den få meget
af mistilliden og angsten mellem danskere og de fremmede til at forsvinde.

Havde vi denne eller en lignende drøm, ville min søn ikke
være i fængsel i dag, men i sin skoleklasse. Vi forældre havde undgået den
forfærdelige smerte, som vi døjer med døgnet rundt i disse dage. Lad os i
fællesskab bygge den drøm, som vil give vores børn lyst til at skabe ting og
ikke brænde ting.

Lad os skabe en drøm, der vil overflødiggøre imamer og
præster i kommunikationen mellem os. Lad dem blive ved deres opgaver og ikke
ved bindeleddet. Vores bindeled må være vores alle sammens drøm.

Måden, vi debatterer disse ting i disse dage på, fjerner os
fra hinanden. Vi må prøve noget nyt, gå nye veje, som vil give fornemmelsen af
nyforelskelse og sommerfugle i maven. Jeg ved, der er mange, og håber, at der
er flere, der er enige med mig i disse linier.

Lad os tænke over, hvor langt man er nået, efter at Martin
Luther King sagde de berømte ord »I have a dream«.

Vi har alle brug for store drømme. Kære politikere: Er det
værd at overveje at prøve at skabe den drøm?

Med venlig hilsen

Besim og Susan Aydogmus, forældre til fængslet brandstifter
med tyrkisk baggrund”

Seks millioner kroner til værdidebat

Den 10. februar 2011 nedsatte Regeringen en værdikommission,
der fik godt to år til at undersøge, hvilke værdier der er af betydning for os
danskere i dag. Projektet er ikke mig bekendt ikke på noget tidspunkt blevet
koblet direkte sammen med Lars Løkke Rasmussens ‘danske drøm’. Men sagt med
nogle andre ord, så kunne det være grundlaget og italesættelsen af ‘den danske
drøm’, som værdikommissionen skal ud i landskaberne og lede efter.

Frem til udgangen af 2012 er det meningen, at kommissionen
skal bidrage til en bred folkelig debat om positive værdier i det danske
samfund inden for fire temaer: Familien, lokalsamfundet, den moderne livsstils
påvirkning af vores liv og den enkeltes frihed og personlige ansvar.


Der er afsat seks millioner kroner til projektet og nedsat
en kommission med en biskop for bordenden og 10 medlemmer bestående af
teologer, journalister, forfattere og samfundsdebattører – overvejende af
borgerlig-liberal observans. Heriblandt blandt andre skuespiller,
samfundsdebattør og JP-skribent Farshad Kholghi, forlægger og forfatter Lene
Andersen, forfatter og samfundsdebattør Henrik Dahl, journalist og direktør
Jens Gaardbo og journalist og
redaktør Rune Lykkeberg.

Værdikommisionen blev præsenteret af daværende
kulturminister Per Stig Møller, men det var faktisk Kristendemokraternes
folketingsmedlem Per Ørum Jørgensen, der fik gennemført beslutningen
om en værdikommission under finanslovsforhandlinger i efteråret 2010 for
til gengæld at stemme for finanslovsforslaget.

Der står i kommissoriet for kommissionen, at arbejdet skal
tilrettelægges, så befolkningens værdier og meninger afspejles. Kommissionen
skal derimod ikke i sit virke gøre sig til fortaler for bestemte værdier.

Projektets talsmand, Per Ørum Jørgensen, som er
parlamentarisk leder af Kristendemokraterne, skrev den 11. februar 2011 på
religion.dk:

“Det er vigtigt, at vi for en gang skyld får taget hul på en
værdidebat, som ikke skiller os ad i dem og os, men som derimod tager sit
udgangspunkt i os alle sammen, som udgør det danske samfund. Hvad har vi til
fælles, og hvordan kommer vi igen til at sætte fokus på et begreb som
livskvalitet i en tid som kun handler om penge. Hvordan imødekommer vi den refleksion
og eftertanke, som befinder sig dybt i folkehavet ovenpå finanskrisen, hvor
ræset efter flere fladskærme og større biler får konsekvenser for vores
familieliv, forholdet til vore venner, det nære og alt det betydningsfulde.

Borgerne får mulighed for via Værdikommissionen at udfordre
den siddende elite på Christiansborg, på debatredaktionerne, og vil ganske
givet nuancere vores opfattelse af fællesskabet, og ikke mindst det
værdifællesskab som bidrager til den for et samfund så vigtige sammenhængskraft.
Værdikommissionen er ikke en kristen kaffeklub, der vil trække noget ned over
hovedet på folk. Tværtimod så er udgangspunktet borgernes. De der med uvidenhed
og arrogance påstår andet, er måske det bedste argument for nødvendigheden af
en Værdikommission.”

Værdi-projektet var (formoder jeg) inspirereret af den
kommission, som den norske regering udnævnte 13 år tidligere, i 1998, med det
formål at drøfte, hvordan der kunne skabes en bred værdimæssig og samfundsetisk
mobilisering for at vende nedbrydende udviklingstræk.

“Drøftelsen kan lægge grundlaget for, at det enkelte
menneske tager større ansvar for sig selv og andre. Værdikommissionen i Norge
har fået megen positiv omtale og ført til en betydelig værdidebat i det norske
samfund,” skrev Jann Sjursen fra Kristeligt Folkeparti, der – inspireret af
nordmændenes kommissionsarbejde – stillede forslag til Folketinget allerede samme år om at få nedsat en
tilsvarende værdikommission i Danmark.
(retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=91858)

Kommissionen har en blog, hvor man kan læse – indtil videre forbløffende
få! – indlæg om emnet, og den arrangerer blandt andet et debatmøde
i København den 21. november 2011 kl. 16.00, hvor temaet er: ‘Den enkeltes
frihed og det personlige ansvar’. Deltagere fra Værdikommissionen på dette møde vil være:

• Per Schultz Jørgensen, Børne- og familieforsker
• Farshad Kholghi, Skuespiller, foredragsholder og
samfundsdebattør
• Iben Thranholm, Teolog og journalist

Mødet holdes i lokaler hos Kristeligt Dagblad, Vimmelskaftet 47, København K


Relaterede artikler, blogs og videoer

‘Ny-Dansk Ungdomsråd satte fokus på ‘Den Nudanske Drøm’’

Ny-Dansk Ungdomsråd afholdt den 26. marts 2011 en konference
under navnet ‘Den Nudanske Drøm’. Konferencen fejrede et-året for rådets
etablering, men såvidt man kan læse af referaterne på nettet, kom der ikke
nogen formulering af en ny ‘nudansk drøm’ ud af det. Til gengæld fik deltagerne
angiveligt en god debat om inklusion, medborgerskab og demokratisk deltagelse i
Danmark.

http://duf.dk/nyheder/enkeltvisning/backnews/257/article/ny-dansk-ungdomsraad-satte-fokus-paa-den-nudanske-droem/

Kulturministeriets pressemeddelelse om nedsættelse af
værdikommission

Kristendemokraterne | 10. februar 2011

www.kd.dk

‘Værdikommission fra oven skal skabe debat nedefra’

“Står det til Per Ørum Jørgensen (KD), skal den kommende
værdikommission ikke være smagsdommer, men fødselshjælper for en værdidebat.
Idéen støttes af værdiforskere, der dog gerne vil se det, før de tror det.”

Skrevet af Kirstine
Dalsgaard Larsen
| Kristeligt Dagblad | 10. november 2010

www.kristeligt-dagblad.dk

‘Opsang til indvandrere’

“Den amerikanske drøm idealiseres og ophøjes, men ingen
taler om den danske drøm. Jeg mener bestemt, den er værd at fremhæve, så jeg
vil hermed ære, anerkende og gøre opmærksom på den danske drøm.”

Skrevet af Elmas Berke | Gazette | den 3. november 2010

www.gazette.dk/?p=1500

‘Den ubrugelige danske drøm’

“Statsministeren efterspørger en ‘dansk drøm’, men drømme
har vi haft nok af. Løsningerne på den lange række af forestående politiske
opgaver skal vi ikke drømme os til. I stedet skal vi lære at leve i nuet.”

“Dansk Folkeparti har forstået, at der ikke er behov for
drømmerier, men derimod skal vi leve i nuet og i det nære. Men svarene partiet
tilbyder er for snævre, skriver dagens kronikør.”

Af Matias Møl Dalsgaard | Dagbladet Information | den
19. februar 2010

http://www.information.dk/225010

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 1. januar
2010

“Vi har vores egen danske drøm. Om et frit, et lige og et
retfærdigt Danmark. Om et respektfuldt og tolerant Danmark, hvor der er plads
til hver enkelt. På hver enkeltes egne præmisser. Om et trygt Danmark, hvor vi
ikke tillader bander at indtage hele kvarterer og byområder og undslippe sig
politiets og myndighedernes kontrol. Om et Danmark, hvor vi forener det moderne
menneskes lyst til at stå på egne ben – til at turde, til at forfølge sine
drømme – med et trygt fællesskab, der holder hånden under os, når vi behøver
det…”

Statsministeriet | den 1. januar 2010

http://www.stm.dk/_p_13031.html

‘Den danske drøm’

“I kølvandet på statsministerens ”danske drømme”-tale på
Venstres landsmøde for nylig fik jeg en tanke. Som borger i et af verdens mest
veludviklede lande, hvor demokrati og ytringsfrihed vejer tungere end forholdet
til Gud, og hvor velfærdsstaten har en aftale med borgerne om at passe på dem
fra vugge til grav, har jeg tit undret mig over, at vi ikke taler om den danske
drøm på en mere konkret måde…”

Ahmed Mohamud, sygeplejerske | læserbrev i Jyllands-Posten |
den 27. december 2009

http://jp.dk/opinion/breve/article1930326.ece

‘Den danske drøm er en drøm’

“Hvad har Pia Kjærsgaard tilfælles med den kinesiske filosof
Zhuang Zi? De har begge haft en drøm, som de baskede rundt i og ikke kunne
komme ud af. Forskellen er, at Zhuang Zi kom i tvivl.”

Center for Vild Analyse | Dagbladet Information | den
10. december 2010

http://www.information.dk/253447

‘Den danske drøm: vejen til ægte løkke?’

“Det er tydeligt, at Lars Løkkes drøm udspringer af en
ideologisk og gammeldags økonomisk tænkning. Det handler om mere friværdi,
flere fladskærme og fortsat markedsgørelse af det danske samfund. Kort sagt
mere af det samme. Enhver vision der kunne handle om ikke-målbar velstand,
sociale relationer eller lykke drukner i Løkkes økonomiske parametre.”

Skrevet af Jens Jonatan
Steen
, Maria
Bøegh-Lervang
og Kristian
Weise
| Cevea | den 9. december 2010

http://212.97.142.137/node/1076

‘Den Danske Drøm – Farshad Kholghi’

Tre minutters video, hvor Farshad Kholghi fortæller om sin
‘danske drøm’ – om at reformere tabermentaliteten, hvilket blandt andet skal
begynde med at politikerne begynder at fortælle befolkningen sandheden.

http://www.youtube.com/watch?v=f9eprB0O-js

Flere videointerviews om Den Danske Drøm på Venstres
YouTube-kanal

http://www.youtube.com/results?search_query=%22den+danske+drøm%22&aq=f

‘Hvordan realiseres den danske drøm?’

“Statsminister Lars Løkke Rasmussen har fremlagt 10 mål for
Danmarks udvikling frem til år 2020. Det kan virke vældig godt med den slags
pejlemærker, men det kræver, at i hvert fald tre ting er opfyldt.”

Peter Nedergaard, professor, Institut for Statskundskab,
Københavns Universitet | læserbrev i Jyllands-Posten | den 2. december 2009

http://jp.dk/opinion/breve/article1905323.ece

‘Hvad er den danske drøm?’

56 minutters radioudsendelse, Agenda på P1

Tilrettelagt af Kristian Leth, Alberte Clement Meldal og
Jonathan Kargaard | DR P1 | den 30. november 2009

http://www.dr.dk/P1/Agenda/Udsendelser/2009/1127124903.htm

‘Hvad er den danske drøm?’

“Den spændende udfordring i Danmark handler ikke om vækst og
velstand. Den handler om, hvordan vi fastholder, at ingen må være bedre end
andre, men at noget alligevel er bedre end andet.”

Skrevet af Rune
Lykkeberg
| Dagbladet Information | den 27. november 2009

http://www.information.dk/216818

‘Løkke sætter 10 mål for den danske drøm’

“Lars Løkke
Rasmussen sætter velfærden på formel. 10 “bindende” mål skal bevare
Danmark som “verdens lykkeligste land” de kommende årtier.”

Skrevet af Ritzau | den 21. november 2009

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/346891:Danmark–Loekke-saetter-10-maal-for-den-danske-droem

‘Thomas Larsen: Drømmen om Danmark’

“Vi ved alle instinktivt, hvad den amerikanske drøm går ud
på. Men hvad rummer den danske drøm? For Løkke handler den danske drøm om
rigdom og rimelighed, om velstand, der kommer alle til gode, om at nå store mål
sammen med andre, så også de andre nyder godt af succesen, og ingen lades i
stikken.”

http://www.b.dk/thomas-larsen/thomas-larsen-droemmen-om-danmark

‘Løkke vil jagte den danske drøm’

Videoklip af Lars Løkke Rasmussens tale om hvordan han
googlede efter opskriften på ‘den danske drøm’.

TV2 Nyhederne | den 21. november 2009

http://nyhederne-dyn.tv2.dk/article.php/id-26587892:løkke-vil-jagte-den-danske-drøm.html?rss

‘Obama og Den Danske Drøm’

“Her mangler Den Danske Drøm stadig væk: Kan vi f.eks.
overhovedet forestille os en dansk statsminister, som hedder Hussein til
mellemnavn? En dansk statsminister, som tilhører et etnisk
befolkningsmindretal? En dansk statsminister, der f.eks. har afrikansk eller
arabisk far? En dansk statsminister, der som Obama er »2.G’er«? 

Nej, vel? På
dette punkt har Obama indiskutabelt generobret Den Amerikanske Drøm. 

Vi
mangler fortsat modet til at skabe den danske.”

Skrevet af Rune Engelbreth Larsen | blog | 8. november
2008

http://www.humanisme.dk/artikler/modpol67.php

‘Den danske drøm’

Blogindlægget, som daværende statsminister Lars
Løkke Rasmussen i sin tale på landsstævnet i 2009 nævnte som én af sine inspirationskilder

Skrevet af Patrick Bay Damsteds | blog | den 18. maj 2008

http://damsted.wordpress.com/2008/05/18/den-danske-drøm/

‘Åbent brev til danskerne: Giv os en drøm’

“Amerikanerne har The American Dream. Kan vi ikke have vores
egen danske drøm? Med så mange forskellige baggrunde er vi nødt til at have et
mål, som kan forene os alle.”

Skrevet af Besim og Susan Aydogmus, forældre til fængslet
brandstifter med tyrkisk baggrund |
den 6. marts 2008

http://avisen.dk/aabent-brev-til-danskerne-giv-os-en-droem_6737.aspx

‘Den danske drøm er blevet global’

“Store armbevægelser og gloser med udråbstegn efter sig. De
danske topchefer har skruet op for ambitionsniveauet. Hvorfor? Fordi de danske
topchefer drømmer stort og globalt. Og de er ikke længere bange for at indrømme
det.”

Skrevet af Peter Christian Nielsen | Berlingske Business |
den 30. december 2007

http://www.business.dk/finans/den-danske-droem-er-blevet-global

‘Mentalitetsændring skal bane vej for den danske drøm’

“Der skal mere til end lovændringer og iværksætterkurser,
hvis Danmark for alvor skal få iværksætter-ånden til at spire og små firmaer
til at blomstre. Jante-loven skal have et skud for boven, og vi skal lære at
værdsætte vinderne.

Der er med andre ord behov for en mentalitetsændring i det
danske samfund.

Det var blandt konklusionerne, da jeg besøgte danskere i USA
for at samle materiale til en bog med titlen “The American Dream”,
som er udkommet på JyllandsPostens Forlag. Bogen tager udgangspunkt i
regeringens iværksætter-politik.”

Skrevet af Henrik Tüchsen | Erhvervsbladet | den 26.
januar 2006

http://www.erhvervsbladet.dk/ledelse/mentalitetsaendring-skal-bane-vej-den-danske-droem

‘Den danske drøm – nu for alle’

“Vi må gøre noget for at bevare “den sociale kontrakt” som
grundpillen i vores velfærdssystem. Vi – både danskere og indvandrere – må
hoppe ud af vores lukkede netværker.”

Kronik skrevet af Shahamak Rezaei, Lærke Klitgaard Holm og
Svend Møballe | den 17. december 2002

http://www.information.dk/76379