”Historisk har vi kun set folkestyret lykkes inden for den ramme, som nationalstaten udgør i form af et fælles sprog og en fælles baggrund. Men selv om svaret på den globale krise er en national udfordring, så tror jeg ikke, at kulturens bidrag vil bestå i en abstrakt og mytologiserende forestilling om Danmark og ‘danskhed’. Det er ikke danskheden, der knytter os sammen, men vores historie som danskere, gamle eller nye, blonde eller sorthårede. Det nationale fællesskab er ikke en metafysisk enhed. Det er historien, vi har til fælles, fordi det er den, der gennem tiden har vist, hvordan vores individuelle skæbner er flettet sammen. Det er derfor, vi er nødt til at kende den. Det er derfor, kultur ikke er en luksus, noget ekstra til at sætte kulør på al snusfornuften.”
Sådan sagde forfatter Jens Chistian Grøndahl i sin såkaldte “alternative åbningstale”, som Grundtvigsk Forum og Grundtvig-Akademiet havde inviteret ham til at skrive.
De stillede i september 2012 spørgsmålet “Hvis du var statsminister, hvad ville du så sige?” til henholdsvis bestyrelsesformand Stine Bosse, forfatter Jens Christian Grøndahl og formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen.
Hør Jens Chistian Grøndahls tale her

Inklusion og forskellighed
”Inklusion handler om at trives i og blive stærkere af forskellighed. Det er det, vi i Danmark skal sigte mod og vise, at danskhed er mere end øl, snaps og skål. Danskhed er fællesskab, tolerance, åbenhed og kort mellem rig og fattig. I mange indvandrermiljøer er der en relativ materiel fattigdom, men en rigdom på kulturer, sprog og iværksætteri. Dette bør vi dyrke som et fortrin og en styrke. Kan vi det, kan vi faktisk vise vejen for masser af steder i verden. Og hvis ikke vi kan, hvor den relative forskel er mindst, hvor så?”
Det var nogle af de emner, bestyrelsesformand Stine Bosse kom ind på i sin åbningstale.
Hør talen her