“De nordiske lande har nogle
helt særlige styrkepositioner inden for den kreative industri, som vi bør værne
om og udvikle. Foruden arbejdspladser og eksport til resten af verden
markedsfører de kreative erhverv Norden som en kreativ og innovativ region at
drive forretning i
”.

Det fortæller kulturminister Uffe Elbæk om ‘Vækst,
kreativitet og innovation i Norden’ – som er en ny casesamling med 18 business-cases
fra de nordiske lande, der alle demonstrerer, hvordan nordiske kreative
virksomheder – trods krise – viser imponerende vækstrater og samtidig smitter
det øvrige erhvervsliv med kreativitet og innovation.

Jeg tænker: Er der noget om snakken? Eller er det varm luft og ballonoppustning? Har de nordiske lande nogle helt særlige styrkepositioner, sådan som kulturministeren siger det? – og kunne de i så fald blive til en del af den nye Danske Drøm og det nye ‘manifest’, vi skribler på?

Casesamlingen er
produceret af CKO for Nordisk Ministeråds initiativ KreaNord og kan downloades
her
. Det er vidt forskellige virksomheder, der portrætteres: Nogle kommer fra
produktions- og fremstillingsindustrien, andre fra de kreative erhverv – eksempelvis design, musik og computerspiludviklere. Fra globale mastodonter som
modevirksomheden H&M eller fødevareproducenten Danish Crown til
kulturvirksomheden Åmot Operagård eller animationsstudiet CAOZ. Fælles
for dem alle er ifølge CKO, at kombinationen af kulturelle, kreative og
forretningsmæssige kompetencer har været frugtbar: den har skabt vækst og
udvikling.