For fire år siden udkom bogen ‘13 værdier bag den danske
velfærdsstat’, som identificerer en række grundværdier bag den danske
velfærdsstat. Udgiverne nævner blandt andre disse værdier:

Tillid,

lighed,

næstekærlighed,

retfærdighed,

nationen,

demokratiet,

fællesskab,

solidaritet,

tolerance,

ligestilling,

arbejde og

frihed.

Her er et uddrag fra bogens indledning:

“Nogle begreber synes at være i evig kamp med hinanden. Det
gælder for eksempel ‘frihed’, ‘lighed’ og ‘retfærdighed’.

Andre er i stadig dialog som for eksempel ‘nation’, ‘fællesskab’ og
‘tolerance’.

Det er tydeligt, at værdierne kan tolkes meget forskelligt.
Det gælder ikke mindst frihed, lighed og ligestilling. Hvad den ene ser som en
betingelse for frihed, vil den anden se som et lighedstyranni, der skaber
ufrihed. Det er ikke let at diskutere værdier.

Men hvorfor er diskussionen så vigtig? Hvorfor er værdierne
så vigtige? Svaret er enkelt. Det er mere end noget andet værdierne, som (på
godt og ondt) holder vores samfundsmodel sammen. De er velfærdssamfundets lim
eller kit. Værdierne knytter sig til sociale institutioner og regler. De
henviser til kollektive forestillinger om, hvad der er rigtigt og forkert, godt
og ondt.”

Bogen fik en rigtig god modtagelse i pressen. Eksempelvis i Politiken, hvor Jes Fabricius Møller skrev:

“Det er førsteklasses forskningsformidling, der giver nogle
væsentlige redskaber i en aktuel og meget principiel debat om velfærdsstatens
fremtid.”

Bogen omtales sådan på FagBogInfo:

“Politikere og eksperter taler mere og mere om værdier. Der
bliver talt om værdikamp, om danske værdier osv. Men hvad er det egentlig for
værdier, som er vigtige for det danske samfund? Hvordan har de det? Og er det
ikke bare noget, man snakker om, mens teknokraterne med deres småreguleringer
har overtaget styringen af velfærdsstaten?

Denne bog tager ‘værdier’ alvorligt. 10 forskere tager
livtag med en række af de værdier og institutioner, som normalt bruges til at
karakterisere den danske velfærdssstat: Tillid, lighed, næstekærlighed,
retfærdighed, nationen, demokratiet, fællesskab og solidaritet, ligestilling,
arbejde og frihed – alle står helt centralt som dele af velfærdsstatens
værdigrundlag.”

‘13 værdier bag den danske velfærdsstat’. Redigeret af Jørn
Henrik Petersen, Klaus Petersen, Lis Holm Petersen. 239 sider. Udgivet i 2007
af Syddansk Universitetsforlag.

http://www.universitypress.dk/shop/13-vaerdier-bag-1451p.html


Fire andre bøger i serien

Bogen er den femte og sidste i rækken af formidlende bøger
fra redaktørerne og Syddansk Universitetsforlag om velfærdsstatens historie og
dens nutidige udfordringer. De første fire bøger i udgivelsesrækken behandler
centrale temaer som velfærdsstatens historiske baggrund, reformer i
velfærdsstatens historie, udfordringerne til velfærdsstaten i dag samt
løsninger på disse.

Tidligere er udsendt:

13 historier om den danske velfærdsstat (2003)
13 udfordringer til den danske velfærdsstat (2004)
13 reformer af den danske velfærdsstat (2005)
13 løsninger for den danske velfærdsstat (2006)


Relaterede artikler

Dagbladet Information – den 7. december 2011:
Kirken er de store tankers sidste frirum

Debatten om det gode liv ender ofte i salatopskrifter og
karriereplanlægning. Selv vores værdidebatter mangler dybde. Men vi har behov
for at kunne søge meningen med livet — her kommer folkekirken selv det mest
moderne menneske til hjælp

http://www.information.dk/287212

Dagbladet Information – den 25. juli 2007:
Værdierne som blev væk

En politisk velfærdsdebat, der alene handler om efterløn,
skattestop, dagpenge- og SU-ændringer, er en fattig debat. Velfærdsstaten
hviler på og bliver båret oppe af værdier

Af: Lis Holm Petersen, Klaus Petersen, Jørn Henrik Petersen

http://www.information.dk/138779

Berlingske – den 14. april 2007:
Kampen om guldkalven

Er den allerede historie – eller udgør velfærdsstaten vores
fælles fremtid? Stemmer i ny antologi er uenige. Fire bidragydere til »13
værdier bag den danske velfærdsstat« er dog enige om én ting: Der skal andre
boller på suppen end i dag, men hvad skal ingredienserne bestå af? Af Mikael
Jalving

http://www.b.dk/kultur/kampen-om-guldkalven

Politiken – den 14. april 2007:
Velfærdsstatens stamceller

Denne bog er et svar til statsministeren og en førsteklasses
formidling af velfærdsstatens værdier.

http://politiken.dk/kultur/boger/faglitteratur_boger/ECE284448/velfaerdsstatens-stamceller/