En fælled er noget, man er fælles om, men som ingen ejer.
Det er det stykke græs uden for byen, som ikke er nogens ejendom og som man
lader køerne græsse på. ‘Fælledskab’ er en gammel, udgået stavemåde af ordet
‘fællesskab’.

I en ny debatbog om fællesskab i praksis og om samarbejdets
teori
puster Samsø Energiakademis direktør Søren Hermansen og forfatteren Tor
Nørretranders nyt liv i andelstanker og selvforvaltning i henholdsvis
“landmandens” og “filosoffen” bud på fremtidens deling af de fælles ressourcer
og en folkeejet klimarevolution.

Søren Hermansen er hovedarkitekten bag ideen om, at Samsø skal være
selvforsynende med vedvarende energi. Han beretter i bogen om, hvordan Samsøs beboere
har skabt et af verdens mest fremtrædende fællesskaber omkring vedvarende
energi, hvor målet er, at den lille Kattegat-ø helt slipper af med de fossile
brændsler.

Andelstanken i moderne udformning

Andelstanker og selvforvaltning vil komme til at spille en
langt større rolle i samfundet fremover, mener de to forfattere.

Klodens redning vil ikke komme fra politikerne, men fra de
borgere, der selv indser, at det er både sjovere, billigere, klogere og mere
holdbart at deles om de fælles ressourcer, mener forfatterne. Fremtidens løsninger kommer ikke fra hovedkvartererne, men
fra udkanter, hvor folk forvalter fælles ressourcer i fællesskab.

Som en genintroducering af andelstanken skal det ikke være
profitten, der er i centrum, men den lokale interesse for at gavne sig selv
igennem de fælles forpligtelser, der i længden skal redde klima og ressourcer
fra politisk handlingslammelse og firkantede centralløsninger.

Fællesskab kan
overvinde de kræfter, der splitter samfund, mener Hermansen og Nørretranders,
som efter årtier præget af småtskårenhed oplever, at samarbejde igen er kommet
på dagsordenen.

Men hvordan engagerer man hele befolkningen i at tage et
ansvar og engagere sig?

“Det er jo altid svært – diskussionen om, hvordan vi
administrerer denne her ‘fælled’. Hvad er det for en fælled, jeg er med i – og
hvad er mit ansvar for den? ‘What’s in it for me’ er jo en utrolig stor drivkraft for de fleste mennesker,” siger Søren
Hermansen, der rejser verden rundt og reklamerer for sin idé om fremtidens
ressourcedeling.

energiakademiet.dk

Kulturminister Uffe Elbæk: Andelstanken kan sikre kulturlivet

“Jeg mener, at kulturlivet med
fordel kan lade sig inspirere af andelsbevægelsen, hvor små enheder
besluttede sig for at gå sammen og dele viden og pulje ressourcerne. Det
er i høj grad hemmeligheden bag, hvor rigt samfundet er i dag,” siger
kulturminister Uffe Elbæk til Vibe Online.

Grundtanken bag
andelsbevægelsen er at fremme medlemmernes fælles økonomiske interesser
på den mest frugtbringende og almengavnlige måde. Tanken bygger på
forståelsen af, at alle har én stemme uanset størrelse. Den tanke
betyder, at de små aktører i princippet kan få lige så stor indflydelse
som større aktører, hvilket giver større rum for ideer og engagement.
Samtidig fordeles fortjenesten af aktiviteterne til de enkelte medlemmer
i forhold til deres omsætning.

Med det som grundtanke finder Uffe Elbæk
det imponerende, at så mange kommuner og Region Hovedstaden er gået
sammen om en fælles og så ambitiøs kulturpolitisk vision for hele
Øresundsregionen.

Med kulturen i front vil området for alvor kunne
konkurrere med Europas storbyregioner om at tiltrække investeringer,
aktivitet og ressourcer, forudser
kulturministeren.

vibeonline.dk/andelstanken-kan-sikre-kulturlivet